Maya Ekstraktı
 Mikroskobik canlı maya ile başlayan proseste türler istenilen uygulamaya göre seçilirler; bu türlerin gelişimi ve üretimi için enerji kaynakları olan doğal şeker ortamına getirilirler.  Bütün üretim işlemi süresince maya kültürleri kontrol edilen şartlar altında benzeri olmayan bir teknik kullanılarak doğaya zarar vermeyecek şekilde gözlemlenir.

Kültür hazır olduğunda maya ekstraktı gibi gıda içeriklerine dönüştürülür. Elde edilen maya kremaları firmanın kendi kesim otoliz tekniği ile (enzimlerin mayanın içinde hali hazırda bulunduğu veya maya hücre içeriğini sıvılaştıran doğal enzimlerle yüksek kontrollü bir çevrede gerçekleşir) konsantre edilir ve hazırlanır. Daha sonrasında sentrifüj ile toplanan leziz bir sıvı (bileşik) elde edilir. Bu sıvı doğal bir maya ekstraktıdır.