Roha
 Roha, inovasyonla bağdaşlaşmış bir başarı hikayesidir.

1972’de Hindistan merkezli küçük bir işletmeden yola çıkıp, şimdi ise 15 farklı ülkede ofisi bulunan ve global bir boya üreticisine dönüşen, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrileri için sentetik ve doğal boya üretimi ve dağıtımı yapan Roha, bunlarla ilişkili tecrübe ve hayallerin toplamıdır.

Bugün Roha’nın ürün çeşitliliği gıda ve içecek, evcil ve besi hayvan yemi, kozmetik ve endüstriyel birçok uygulamayı yaratan sentetik ve doğal boyaları kapsar. Daha da ötesinde, Roha her zaman yeni ve inovatif ürünleri geliştirmek için partnerleriyle iş birliği yapar.